Απολυμαντικό επιφανειών PURELL 750ml

Κωδικός προϊόντος: 32675-06 Κατηγορίες: ,


Περιγραφή

Απολυμαντικό επιφανειών PURELL® Surface Sanitizing Spray 750ml σχεδιασμένο ειδικά για επιφάνειες που τοποθετούνται τρόφιμα. Διαθέτει υψηλή αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα καθώς είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, σκοτώνει Norovirus, E. Coli, και Salmonella. Είναι το ιδανικό αντισηπτικό απολυμαντικό επιφανειών για κάθε εργαζόμενο σε χώρους σίτισης και για χώρους ιατρικής περίθαλψης.Το απολυμαντικό επιφανειών PURELL® Surface Sanitizing Spray 750ml διατίθεται σε μορφή σπρέι και είναι κατάλληλο για την απολύμανση επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους. Δεν απαιτείται ξέβγαλμα μετά την χρήση του. Η αιθυλική αλκοόλη είναι ένας εξαιρετικός απολυμαντικός παράγοντας και κατά συνέπεια πολύ αποτελεσματικός έναντι των προσωρινών μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε επιφάνειες.Το απολυμαντικό επιφανειών PURELL® Surface Sanitizing Spray 750ml δεν περιέχει αρωματικές και χρωστικές ουσίες πληρώντας τις προδιαγραφές του HACCP και των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής.Επιπλεόν το απολυμαντικό επιφανειών PURELL® Surface Sanitizing Spray 750ml :Διαθέτει έγκριση τεστ δοκιμής φθοράς τροφίμων κατά ISO 4120:2007.Δεν αφήνει υπολείμματα στις επιφάνειες.Διαθέτει υψηλή αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα.Είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, σκοτώνει Norovirus, E.Coli και Salmonella.Είναι δοκιμασμένο ειδικά για Salmonella, Campylobacter, Listeria και Yeast για το περιβάλλον τροφίμων.Είναι συμβατό με τις πιο ομαλές, μη πορώδεις επιφάνειες.Ο πιστοποιημένος ψεκασμός ECOCERT περιέχει 100% συστατικά από φυσική προέλευση.Οδηγίες χρήσης: Ψεκάστε 10-30ml/cm2 από το απολυμαντικό επιφανειών PURELL® Surface Sanitizing Spray 750ml σε μια καθαρή επιφάνεια εργασίας και αφήστε να δράσει για χρονικό διάστημα μεταξύ 30sec έως και 5 λεπτών. Μετά το τέλος μην ξεπλύνετε. Εναλλακτικά, ψεκάστε σε καθαρό πανί, εφαρμόστε σε μια καθαρή επιφάνεια εργασίας και αφήστε να δράσει για χρονικό διάστημα μεταξύ 30sec εώς και 5 λεπτών. Μετά το τέλος μην ξεπλύνετε.Σύνθεση: Απολυμαντικός παράγοντας: Αιθυλική αλκοόλη 660,1g/kg.Δηλώσεις προφύλαξης: P210 (Μακρία από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες & άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε), P305+P351+P338 (Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε), P337 (Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε γιατρό).Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, διατηρείται δροσερό. Δηλώσεις επικινδυνότητας: H225 (Υγρό & ατμοί πολύ ευφλεκτα) & H319 (Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό).

Επιπλέον πληροφορίες

Brand

Εταιρία

PURELL